tumblr hit counter
  • . .
  • 2 2
  • 3 3
  • 4 4
  •  

 
HIAS הנו ארגון יהודי בינלאומי ללא מטרות רווח, הפועל סביב העולם כדי להגן על פליטים שנאלצו להמלט ממולדתם בגלל מי שהם, לרבות מי שנרדף על רקע אתני, דתי ומגדרי. מאז הווסדו בשנת 1881 מסייע היא"ס לפליטים לבנות מחדש את חייהם בכבוד ובבטחה.


היא"ס פועל ב-14 מדינות על פני חמש יבשות. במשך שנות פעילותו סייע ללמעלה מ- 4.5 מליון בני אדם. 

 

בישראל הארגון מסייע לעולים, עובד במשותף עם גופים ממשלתיים ואזרחיים שונים כדי לשפר את הליכי המקלט במדינה ופועל למען ייצוג משפטי של מבקשי מקלט בתחומיה.

 

 "כל המציל נפש אחת - כאילו הציל עולם ומלואו"

  

תלמוד ירושלמי, מסכת סנהדרין, פרק ד'
 

       עוזרים לעולים

          על הארגון

        סיוע פרו בונו

דף הבית
כל הזכויות שמורות להיאס ישראל @2016


 

 
מערכת סקרים